BRANA d.o.o. Virovitica

Poziv za sjednicu Skupštine Društva 12.10.2023.g.

Uprava BRANA d.o.o. Virovitica, Antuna Mihanovića 29, saziva SJEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA 12.10.2023. godine (četvrtak) s početkom u 16:00 sati u prostorijama mehaničke radionice u Virovitici, Vinkovačka cesta 13.   1. Poziv za sjednicu Skupštine Društva 12.10.2023.g. 2. Zapisnik sa sjedince Skupštine Društva 20.06.2023.g. 3. Zaključak o usvajanju Zapsnika sa prethodne sjednice Skupštine Društva 4. Odluka…

BRANA d.o.o. Virovitica

Poziv na sjednicu Skupštine Društva 20.06.2023.g.

Uprava BRANA d.o.o. Virovitica, Antuna Mihanovića 29, saziva SJEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA 20.06.2023. godine (utorak) s početkom u 16:00 sati u prostorijama mehaničke radionice u Virovitici, Vinkovačka cesta 13. 1. Poziv na sjednicu Skupštine Društva 20.06.2023.g. 2. Zapisnik sa sjednice Skupštine Društva održane dana 20.06.2022.g. 3. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Društva 4.…

BRANA d.o.o. Virovitica

Poziv na sjednicu Skupštine Društva 20.06.2022.

Uprava BRANA d.o.o. Virovitica, Antuna Mihanovića 29, saziva SJEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA 20.06.2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 16:00 sati u prostorijama mehaničke radionice u Virovitici, Vinkovačka cesta 13. 1. BRANA – Poziv na sjednicu Skupštine 20.06.2022.g. 2. Zapisnik sa sjednice Skupštine Društva održane dana 08.04.2022.g. 3. Zaključak o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva…

Poziv na sjednicu Skupštine Društva 08.04.2022.

Uprava BRANA d.o.o. Virovitica, Antuna Mihanovića 29, saziva SJEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA 08.04.2022. godine (petak) s početkom u 16:00 sati u prostorijama mehaničke radionice u Virovitici, Vinkovačka cesta 13.   1. Poziv na sjednicu Skupštine Društva 08.04.2022.g. 2. Zapisnik sa sjednice Skupštine od 16.07.2021.g. 3. P.O. Zaključak o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva 4.…

Poziv na sjednicu Skupštine Društva 16.07.2021.

Uprava BRANA d.o.o. Virovitica, Antuna Mihanovića 29, saziva SJEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA 16.07.2021. godine (petak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama mehaničke radionice u Virovitici, Vinkovačka cesta 13. Poziv na sjednicu Skupštine BRANA d.o.o. 16.07.2021.g. Zapisnik sa sjednice Skupštine od 23.02.2021.g. Zaključak o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice Skupþtine Društva Odluka o utvrđivanju GFI za…