Hidrotehnički objekti

Redovno tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina

Izgradnja nasipa i retencija

Izrada kamene obloge na vodotocima

Izrada propusta

Izgradnja nasipa i retencija

Javni objekti

Strukovna škola u Virovitici

Sportska dvorana u Gornjem Bazju

Most na županijskom kanalu u Kapincima

Nadvožnjak na Virovitičkoj obilaznici