­­

Vodogradnja

Osnovna djelatnost Brane d.o.o. Virovitica ostaje uređenje vodnih resursa i izgradnja hidrotehničkih objekta. Regulacija vodnih tokova i regulacijske građevine, izgradnja nasipa za obranu od poplave, brane, melioracijski radovi i građevine, kanalizacijski i vodoopskrbni sustavi i ostali hidrotehnički radovi redovito se provode na području sliva Županijski kanal.

Javni objekti

Posebno važnim držimo spremnost Brane d.o.o. za izvođenje svih radova vezanih uz izgradnju, dogradnju, preuređenje (rekonstrukciju) i obnovu (sanaciju) građevinskih i drugih objekata.

javni objekti

Građevinska mehanizacija

Vozila, strojevi i radnici ovog odjela specijalizirani su i opremljeni za izvođenje svih radova niskogradnje. Redovito obnavljamo vozni i strojni park, a djelatnici ­odjela konstantno se usavršavaju i nastoje praktično primijeniti nova znanja.

Za održavanje vozila, strojeva i plovila zaduženi su mehaničari u mehaničkoj radioni Brane d.o.o. Virovitica koja se nalazi na Vinkovačkoj cesti, koji ulažu stalni napor u kvalitetno i ispravno održavanje kapaciteta odjela.