Poziv na sjednicu Skupštine Društva 16.07.2021.

Uprava BRANA d.o.o. Virovitica, Antuna Mihanovića 29, saziva SJEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA 16.07.2021. godine (petak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama mehaničke radionice u Virovitici, Vinkovačka cesta 13. Poziv na sjednicu Skupštine BRANA d.o.o. 16.07.2021.g. Zapisnik sa sjednice Skupštine od 23.02.2021.g. Zaključak o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice Skupþtine Društva Odluka o utvrđivanju GFI za…