Poziv na sjednicu Skupštine Društva 08.04.2022.

Uprava BRANA d.o.o. Virovitica, Antuna Mihanovića 29, saziva SJEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA 08.04.2022. godine (petak) s početkom u 16:00 sati u prostorijama mehaničke radionice u Virovitici, Vinkovačka cesta 13.   1. Poziv na sjednicu Skupštine Društva 08.04.2022.g. 2. Zapisnik sa sjednice Skupštine od 16.07.2021.g. 3. P.O. Zaključak o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva 4.…